Remigiusz Bilicki

Wycena nieruchomości
Sporządzanie operatów szacunkowych
Sporządzanie kosztorysów szkód majątkowych

Zakres usług:

Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane z obsługą rynku nieruchomości.
W ramach naszych wysokich kompetencji i doświadczenia oferujemy klientom:
- sporządzanie operatów szacunkowych m.in. dla celów sprzedaży, zabezpieczenia wierzytelności, podatkowych
- sporządzanie kosztorysów szkód majątkowych dla celów ubezpieczeniowych.
- sporządzanie kosztorysów inwestycyjnych.
- sporządzanie opinii dotyczących inwestycji na rynku nieruchomości.