Remigiusz Bilicki

Zakres usług:

Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane z obsługą rynku nieruchomości.
W ramach naszych wysokich kompetencji i doświadczenia oferujemy klientom:

- sporządzanie operatów szacunkowych m.in. dla celów sprzedaży, zabezpieczenia wierzytelności, podatkowych
- sporządzanie kosztorysów szkód majątkowych dla celów ubezpieczeniowych.

- sporządzanie kosztorysów inwestycyjnych.

- sporządzanie opinii dotyczących inwestycji na rynku nieruchomości

Remigiusz Bilicki – Rzeczoznawca majątkowy

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada tytuł mgr. inż oraz mgr prawa.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny a także z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

Posiada otwarty przewód doktorski z zakresu prawa publicznego gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - Zakład Prawa Publicznego Gospodarczego.


Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Legnicy w zakresie:

 - wycena ruchomości - środków trwałych, maszyn i urządzeń, wyposażenia domu i mieszkań,

 - wycena nieruchomości,

 - wycena ograniczonych praw rzeczowych (m.in. służebności),

 - wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem,

 - wycena przedsiębiorstw.