Remigiusz Bilicki
Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada tytuł mgr. inż oraz mgr prawa.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny a także z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.
Posiada otwarty przewód doktorski z zakresu prawa publicznego gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego - Zakład Prawa Publicznego Gospodarczego.
Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Legnicy w zakresie:
 - wycena ruchomości -  środków trwałych, maszyn i urządzeń, wyposażenia domu i mieszkań,
 - wycena nieruchomości,
 - wycena ograniczonych praw rzeczowych (m.in. służebności),
 - wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem,
 - 
wycena przedsiębiorstw.